Aan de hand van de onderstaande 8 punten zal de eerste kennismaking verlopen. De eerste keer zal ongeveer 1.5  uur in beslag nemen. Indien noodzakelijk zullen volgende afspraken 45-60 minuten duren. Tijdens de opvolgende afspraken zal een gedeelte van onderstaande punten herhaald worden.


Anamnese: 

Door middel van een vraaggesprek zal ik proberen een beeld te schetsen wat er met het paard aan de hand kan zijn en wat de hulpvraag is van u als eigenaar van het paard.

 

Inspectie in stand:

Het doel is om een goed beeld te krijgen van het paard wb. bouw, stand van het paard en bespiering.

 

Oppervlakkige palpatie:

Het bevoelen van het lichaam van het paard, dit gebeurt voor en na de gangenanalyse. Het doel is om verschil te voelen voor en na de beweging. Er wordt gelet op de spiertonus, temperatuurverschillen, huidafwijkingen, oedeem, atrofie en hypertrofie.

 

Gangenanalyse:

de beweging van het paard wordt bekeken op harde en zachte ondergrond, op een rechte lijn en op de volte. Indien nodig wordt dit ook bekeken onder het zadel.

 

Oppervlakkige en diepe palpatie:

Om te controleren of er verschillen merkbaar zijn met de eerder genomen oppervlakkige palpatie.

 

Functie onderzoek: 

het testen van het bewegingsapparaat van het paard. Dit gebeurt passief. De individuele gewrichten worden bewogen, hierdoor wordt zichtbaar waar er eventueel een beperking in de beweging zit..

 

Behandeling:

Alle bovengenoemde uitslagen worden met elkaar vergeleken en er zal een behandelplan opgesteld worden.

 

Behandelplan:

In samenspraak met de eigenaar zal er een behandelplan opgesteld worden. Hierin zal vermeld worden welke behandelmethodes ik als paarden bewegingstherapeut kan toepassen en hoe de eigenaar de behandeling kan ondersteunen dmv training.